Rezerwacje

Kontakt

+48 504 241 134

info@cuwil.pl

al. Niepodległości 35

61-714 Poznań

Informacja o Administratorze Danych:

1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Usługowe Wielkopolskiej Izby Lekarskiej spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-714) przy al. Niepodległości 35 – właściciel obiektu „WILla Medica” które reprezentuje wyznaczony Członek Zarządu. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pomocą korespondencji mailowej info@cuwil.pl.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym został Marek Saj. Kontakt z Inspektorem możliwy jest pod numerem telefonu 504 241 134.
3. Dane osobowe przetwarzane są w celu oferowania i realizacji usług noclegowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do realizacji usług o których mowa powyżej.
4. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie są one udostępniane innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
5. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. 
6. Dane osobowe pozyskane w wyniku współpracy będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do obsługi tej współpracy oraz wyznaczony właściwym przepisem prawa.
7. Od Administratora można zażądać: dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do usunięcia danych lub zaprzestania ich przetwarzania. 
8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora w celu realizacji umowy można wnieść skargę do organu nadzorczego.
9. W oparciu o dane osobowe pozyskane w trakcie realizacji współpracy Administrator może podejmować wobec osób i podmiotów współpracujących zautomatyzowane procesy mające na celu przekazanie oferty handlowej „WILla Medica”